დიჯიპასის განბლოკვა
ავტორიზაციის პარამეტრების აღდგენა